Brandal and references

Litteraturfortegnelse


 1. Odd Vollan: Ishavsfart Alb. Cammermeyers Forlag, Oslo (1950) (I kommission).
 2. Adolf Brandal: Dagbok 1908/09
  Meddelelse nr. 10 (1930) Norges Svalbard- og Ishavsundersökelser.
 3. Birger Rasmussen og Julius Johnsen:
  Beretning om Forsöksekspedisjonen til selfeltet ved Newfoundland våren 1938.
  Stensilutgave fra Fiskeridirektören, Bergen i november 1938.
 4. Trygve Nordanger: Dramaet i Nord-Atlanten (Forlisene i februar 1939).
  Nordanger Forlag, Bergen (1980). ISBN 82-7051-058-0 (ib).
 5. Hareid Historielag: Årsskrift 1981(Sagaen om ei skute/Aarvak) Hefte nr. 7.
 6. Hareid Historielag: Årsskrift 1984 (Austgrönland) Hefte nr. 10.
 7. Rolf Hanoa: Kings Bay Kullkomp A/S 1917-1992
  Chr. Schibstedts Forlag A/S, Oslo (1993). ISBN 82-5161448-1.
 8. Peter Schmidt Mikkelsen: Nordöstgrönland 1908-60 - Fangstmandsperioden
  Danish Polar Center, Köbenhavn (1994). ISBN 87-601-4446-7.
 9. Olof Hasslöf: Bankskutor och Sjöbåtar i Bohuslän Särtryck ur Göteborg
  Musei årstryck 1939. Nytryckt utgåva av Båtdokumentationsgruppen HB,
  Skärhamn (1987). ISBN 91- 970570 - 6 -1.
 10. Ingvard Bjåstad: Frå åttringsfiske til damp-og motordrift
  Tidskrift for Sunnmöre Historielag, årgang 35 (1959).
 11. Hareid Historielag:Fiskarsoge frå Hareid kommune Årgang nr.19 (1995). ISSN 0801-4248.
 12. Kringla Heimsins Bind nr. 4 og 8. Nasjonalforlaget, Oslo (1950).
  (Grönlandssaken og Östgrönlandsavtalen / A.K. Orvin).
 13. Herman L. Lövenskiold: Avifauna Svalbardensis
  Norsk Polarinstitutt, Oslo (1963).
 14. Einar S. Ellefsen: Öy-assuransen - Sunnmöre Båttrygdelag gjennom 90 år
 15. Styreprotokoll for A/S Söndmöre Sælfangere 1925-1933
 16. Ishavsmuséet Aarvak, Brandal: Skuter av tre - mannskap av jern
  Skrift nr 1 (1986)
 17. Oscar Sund: Skårungen Fabritius & Sönners Forlag Oslo (1942)

(B)