S/S "Polaris"
tilhörte den andre generasjonen av selfangstskuter i Brandal.
På dette fotografiet avseiler skuta fra Brandal i juli 1932 for en ekspedisjonstur til Austgrönland.
"Polaris" bygdes på Gunvald Ottesens verft i Sagvåg på Stord 1914. Skutas störste lengde var opprinnelig 106 fot, hvilket tilsvarer 32,3 m. Lengden mellom pp var 29,1 m, bredden 6,9 m og dybden i riss 3,3 m. Fra begynnelsen hadde skuta en dampmaskin på 75 hk.
Etter den tidens forhold var det således ei relativt stor fangstskute som kom til Brandal da hun bare ett år gammel i 1915 innkjöptes fra Bergen av Peter S Brandal.


"Polaris" på prövetur med ny makin.

I 1935 fikk skuta ny maskin. Den gamle dampmaskinen som hadde vært med fra begynnelsen blei da utbytt mot en fire sylinders Union semi-dieselmotor på 360 hk fra De Forenede Motorfabrikker i Bergen.

Dette fotografiet fra pröveturen blei lenge brukt i annonser fra motorfabrikken, blant annet i avisa Fiskaren der vi kunne lese at "Polaris" var Norges hurtigste selfanger.


"Polaris" blei ombygget og forlenget hos Leif Hatlö i Ulsteinvik 1937/38. Skuta fikk da en störste lengde på 118 fot / 36,2m og en pp-lengde på 107,5 fot / 32,8m.
"Polaris" fikk samtidig nytt overbygg og nye lugarer.
Fotografiet er tatt da den ombygde "Polaris" avseilte fra Brandal i februar 1938 på sin förste fangsttur til feltet ved New Foundland. Dette fangstfeltet blei interessant på grunn av både formelle og reelle vanskeligheter med fangstkonsesjoner i Kvitsjöen. Det var dessuten mange forlis med store materielle tap i Kvitsjöen. Det var derfor önskelig å finne nye fangstområder for de norske ishavsskutene.
I februar 1938 blei en forsöksekspedisjon sendt til fangstfeltet ved Newfoundland. Det var to skuter fra Brandal som samfangstet det förste året på dette feltet: "Polaris" og den noe större "Polarbjörn". Turen var problemfri det förste året og skutene gjorde så god fangst at det ikke blei nödvendig å utnytte den statsgaranti som skutene hadde fått til denne turen. Fangstfeltet ved Newfoundland og Belle Isle blei etterhvert et av de viktigste områdene for norsk selfangst..


Her ser vi "Polaris" vel framme på fangstfeltet ved New Foundland 1938. Dette er nok det mest kjente av de fotografier som fiskerikonsulent Birger Rasmussen tok av skuta på fangstfeltet ved New Foundland 1938. "Polaris" ligger i isen omtrent 100 kvartmil aust for Bell Isle. Bildet som vises her er en reproduksjon av det original som skipperen ombord, Peter P Brandal, fikk av Birger Rasmussen etter en vellykket tur. Se forövrig litteraturhenvisningen til Rasmussens rapport fra denne turen.

"Polaris" forliste etter en eksplosjon i lasterommet mellom Resolution Island og Cape Chidley ved innlöpet til Hudson stretet den 16 oktober 1942


(B)